19.07.2019 17:30   o 2d56m29s
19.07.2019 19:00   o 2d2h26m29s
20.07.2019 17:00   o 3d26m29s
20.07.2019 17:30   o 3d56m29s
20.07.2019 17:30   o 3d56m29s
20.07.2019 19:00   o 3d2h26m29s
20.07.2019 19:00   o 3d2h26m29s
21.07.2019 10:30   o 3d17h56m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:00   o 4d26m29s
21.07.2019 17:30   o 4d56m29s
26.07.2019 17:30   o 9d56m29s
26.07.2019 19:00   o 9d2h26m29s
27.07.2019 17:00   o 10d26m29s
27.07.2019 17:00   o 10d26m29s
27.07.2019 17:00   o 10d26m29s
27.07.2019 17:00   o 10d26m29s
27.07.2019 17:00   o 10d26m29s
27.07.2019 17:30   o 10d56m29s
27.07.2019 17:30   o 10d56m29s
27.07.2019 17:30   o 10d56m29s
27.07.2019 18:00   o 10d1h26m29s
28.07.2019 10:30   o 10d17h56m29s
28.07.2019 10:30   o 10d17h56m29s
28.07.2019 10:30   o 10d17h56m29s
28.07.2019 16:30   o 10d23h56m29s
Súťaže
Komisie
SFZ-DK-2019/2020-0013U 13 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výk
SFZ-DK-2019/2020-0012U 12 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2019/2020-0011U 11 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto
SFZ-DK-2019/2020-0010U 10 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia