24.05.2020 10:00    Prebieha
24.05.2020 10:00    Prebieha
24.05.2020 10:00    Prebieha
24.05.2020 10:00    Prebieha
24.05.2020 10:00    Prebieha
24.05.2020 10:00    Prebieha
24.05.2020 10:00    Prebieha
24.05.2020 10:00    Prebieha
24.05.2020 10:00    Prebieha
24.05.2020 10:00    Prebieha
24.05.2020 10:00    Prebieha
24.05.2020 10:00    Prebieha
24.05.2020 11:00    Prebieha
24.05.2020 11:00    Prebieha
24.05.2020 11:00    Prebieha
24.05.2020 11:00    Prebieha
24.05.2020 11:00    Prebieha
24.05.2020 11:00    Prebieha
24.05.2020 11:30    Prebieha
24.05.2020 11:30    Prebieha
24.05.2020 11:30    Prebieha
24.05.2020 11:30    Prebieha
24.05.2020 12:00    Prebieha
24.05.2020 12:00    Prebieha
24.05.2020 12:00    Prebieha
24.05.2020 12:00    Prebieha
24.05.2020 12:00    Prebieha
24.05.2020 12:30    Prebieha
24.05.2020 12:30    Prebieha
24.05.2020 13:00    Prebieha
24.05.2020 13:00    Prebieha
24.05.2020 14:00    Prebieha
Súťaže
Regions' Cup (Muži)
Regions cup, 3. kolo
01.09.2019 10:30
2 : 1
01.09.2019 10:30    Ukončený
II. liga Ženy (Ženy)
skupina "A", 19. kolo
I. LSŽ - U15U15 (Muži)
I. LSŽ - U15 - STRED, 11. kolo
09.11.2019 10:00    Ukončený
09.11.2019 10:00
: 3
09.11.2019 10:00    Ukončený
10.11.2019 10:00
: 7
10.11.2019 10:00    Ukončený
I. LSŽ - U15U15 (Muži)
I. LSŽ - U15 - VÝCHOD, 11. kolo
07.11.2019 12:30
: 7
07.11.2019 12:30    Ukončený
08.11.2019 15:00
: 8
08.11.2019 15:00    Ukončený
09.11.2019 09:00
4 : 0
09.11.2019 09:00    Ukončený
09.11.2019 10:00
9 : 1
09.11.2019 10:00    Ukončený
09.11.2019 10:00
3 : 1
09.11.2019 10:00    Ukončený
I. LSŽ - U14U14 (Muži)
I. LSŽ - U14 - STRED, 11. kolo
09.11.2019 12:00    Ukončený
09.11.2019 12:00
: 10
09.11.2019 12:00    Ukončený
10.11.2019 12:00
: 5
10.11.2019 12:00    Ukončený
I. LSŽ - U14U14 (Muži)
I. LSŽ - U14 - VÝCHOD, 11. kolo
07.11.2019 14:30
: 11
07.11.2019 14:30    Ukončený
08.11.2019 17:00
: 14
08.11.2019 17:00    Ukončený
09.11.2019 11:00
: 2
09.11.2019 11:00    Ukončený
09.11.2019 12:00
: 3
09.11.2019 12:00    Ukončený
09.11.2019 12:00
: 6
09.11.2019 12:00    Ukončený
Komisie
SFZ-STK-2019/2020-0898I.L ženy, 10.kolo, Trnava - Nitra
SFZ-STK-2019/2020-0897U19/17 - Martin
SFZ-DK-2019/2020-0708U 708 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 329 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2019/2020-0707U 707 – FK Inter Bratislava - DK na základe nesplnenia povinnosti uloženej U 706 v právnej veci č. k. KS/47/2019 navrhovateľa Patrik Gilian v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z.s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s. ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie – pozastavenie súťažnej činnosti družstvu mužov pôsobiaceho v TIPOS III. liga Bratislava podľa čl. 43/5 DP, od 04.05.2020 až do splnenia povinnosti.
SFZ-DK-2019/2020-0706U 706 – FK Inter Bratislava - DK berie na vedomie stanovisko klubu a opätovne vyzýva k splneniu povinnosti uloženej U 705 v právnej veci č. k. KS/47/2019 navrhovateľa Patrik Gilian v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z.s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2020 a vykonateľnosť dňa 21.03.2020. DK ukladá klubu povinnosť v lehote do 14 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0705U 705 – FK Inter Bratislava - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/47/2019 v právnej veci navrhovateľa Patrik Gilian v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z.s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2020 a vykonateľnosť dňa 21.03.2020. DK ukladá klubu povinnosť v lehote do 14 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
SFZ-KD-2019/2020-0001U19 - Akadémia Juventus Žilina - odpoveď na sťažnosť
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
SFZ-KR-2019/2020-0032Cestovné náhrady delegovaných osôb
SFZ-KR-2019/2020-0031Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2019/2020-0030II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0029II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia