Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2019/2020-0577U 577 – Radoslav Šoltés / 1330533 / FK Ekoprim Prešov, FEJ U-17 / - DK na základe Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k NS (slovná urážka hráča domácich č. 1 v areáli štadióna) po stretnutí 14. kola FEJ U
SFZ-DK-2019/2020-0576U 576 – Samuel Mikula / 1346857 / ŠK Makroteam Žilina, FEJ U-17 / - DK na základe Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (sotenie hráča hostí č. 8 nadmernou silou mimo HP) po stretnutí 14. kola FEJ U-1
SFZ-DK-2019/2020-0575U 575 – Adam Vrábel / 1309218 / ŠK Makroteam Žilina, FEJ U-20 / - od 13.01.2020.
SFZ-DK-2019/2020-0574U 574 – Andreas Fraňo / 1315637 / FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou, FEJ U-20 / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti vrazením do súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2
SFZ-DK-2019/2020-0573U 573 – Samuel Szabo / 1299383 / 4FSC, o.z., FEJ U-20 / - vylúčenie za HNS – sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl. 49/2a DP, od 12.01.2020. DS si vykon
SFZ-DK-2019/2020-0572U 572 – Radovan Srnec (R) / 1189177 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 561 a rozhodla, že žiadosť zamieta. Žiadosť nespĺňa náležitosti podľa čl. 41 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0571U 571 – FC Nitra – DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/26/2019 v právnej veci navrhovateľa PaedDr. Ivan Galád proti odporcovi FC Nitra, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2019 a vykonateľnosť dňa 01.01.2020. DK ukladá k
SFZ-DK-2019/2020-0570U 570 – Nikola Rybanská / 1247436 / FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou, Ženská futsalová liga / - od 05.01.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Ženskej futsalovej ligy.
SFZ-DK-2019/2020-0569U 569 – Richard Bačík / 1305258 / Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga / - od 22.12.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0568U 568 – ŠK Slovan Bratislava futbal - DK berie na vedomie odvolanie voči U 519 (doručené prostredníctvom e-mailu dňa 20.12.2019) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
SFZ-DK-2019/2020-0567U 567 – Marek Filkorn / 1229881 / TNF Prievidza, VARTA Futsal liga / - vylúčenie za HNS – udretie súpera lakťom do tváre v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac podľa čl. 49/2b DP, od 18.12.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0566U 566 – NMŠK 1922 Bratislava / I. LD – WU19 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ v stretnutí 9. kola I. LD – WU19 medzi FC Petržalka – NMŠK 1922 Bratislava ukladá Disciplinárnu sankciu – finančn
SFZ-DK-2019/2020-0565U 565 – Lea Jurištová (K) / 1328904 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutí 9. kola I. LD – WU19 medzi FC Petržalka – NMŠK 1922 Bratislava podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastav
SFZ-DK-2019/2020-0564U 564 – Pavol Brunner (T) / 1243039 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutí 9. kola I. LD – WU19 medzi FC Petržalka – NMŠK 1922 Bratislava podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastav
SFZ-DK-2019/2020-0563U 563 – Roman Jasovský (VM) / 1343975 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutí 9. kola I. LD – WU19 medzi FC Petržalka – NMŠK 1922 Bratislava podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozast
SFZ-DK-2019/2020-0562U 562 – Sandra Bohošová / 1318190 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za neoprávnený štart v stretnutí 9. kola I. LD – WU19 medzi FC Petržalka – NMŠK 1922 Bratislava podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 53/2b, čl
SFZ-DK-2019/2020-0561U 561 – Radovan Srnec (R) / 1189177 / - DK na základe vlastných zistení a stanoviska menovaného rozhodla, že za administratívne pochybenie delegovanej osoby (neuvedenie popisu priestupku vylúčeného člena realizačného tímu) počas stretnutia 15. kola I. LMD
SFZ-DK-2019/2020-0560U 560 – MŠK Žilina / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas s
SFZ-DK-2019/2020-0559U 559 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechni
SFZ-DK-2019/2020-0558U 558 – Michal Ščasný (T) / 1343341 / FK Senica / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 538 a rozhodla, že konanie zastavuje podľa čl. 78/5c DP.
SFZ-DK-2019/2020-0557U 557 – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 537 a rozhodla, že za HNS divákov (rasistické prejavy jednotlivcov) počas stretnutia 17. kola Fortuna ligy medzi FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble – FK Senica p
SFZ-DK-2019/2020-0556U 556 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 18. kola Fortuna
SFZ-DK-2019/2020-0555U 555 – MFK Zemplín Michalovce / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechn
SFZ-DK-2019/2020-0554U 554 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) pred stretnutím 18. kola
SFZ-DK-2019/2020-0553U 553 – Oliver Luterán / 1283132 / FK Poprad, I. LSD – U19 / - od 08.12.2019
SFZ-DK-2019/2020-0552U 552 – Cesar Rodolfo Blackman Camarena / 1397403 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga / - od 08.12.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0551U 551 – Peter Penov (T) / 1087065 / MFK Ružomberok, I. LMD – U17 / - vylúčenie za HNS – opustenie TZ a hrubá urážka R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 24.11.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0550U 550 – Martin Šnegoň (VM) / 1049003 / FK Senica, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS – udretie hráča hostí č. 25 do hlavy a krku nie zanedbateľnou silou na hracej ploche po stretnutí podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu akejkoľvek
SFZ-DK-2019/2020-0549U 549 – Caio Cesar Cardeal De Jesus / 1428466 / Mimel Lučenec, VARTA Futsal liga / - od 28.11.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0548U 548 – Andre Luiz De Lima Silva / 1406994 / ŠK Makroteam Žilina, VARTA Futsal liga / - od 27.11.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0547U 547 – Joao Francisco Favaro Amaral / 1422012 / - DK berie na vedomie osobné stanovisko menovaného na svojom zasadnutí a pokračuje v šetrení veci (U 526).
SFZ-DK-2019/2020-0546U 546 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK berie na vedomie informáciu o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku po stretnutí 16. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – FC Spartak Trnava.
SFZ-DK-2019/2020-0545U 545 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie informáciu o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku po stretnutí 16. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – FC Spartak Trnava.
SFZ-DK-2019/2020-0544U 544 – Frank Andersson Castaneda Velez / 1401765 / FK Senica, Fortuna liga / - DK na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ a vlastných zistení rozhodla, že za HNS na hracej ploche (udretie rukou súpera do oblasti tváre v neprerušenej hre mimo súboja
SFZ-DK-2019/2020-0543U 543 – Denis Duga / 1236228 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga / - DK na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ a vlastných zistení rozhodla, že za HNS na hracej ploche (udretie rukou súpera do oblasti tváre v neprerušenej hre mimo súboja
SFZ-DK-2019/2020-0542U 542 – MŠK Žilina / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgár
SFZ-DK-2019/2020-0541U 541 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HN
SFZ-DK-2019/2020-0540U 540 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožne
SFZ-DK-2019/2020-0539U 539 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí osemfinále Slovnaft Cup-u medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – MŠK Žilina.
SFZ-DK-2019/2020-0538U 538 – Michal Ščasný (T) / 1343341 / FK Senica / - DK na základe informácií uvedených v masovokomunikačných prostriedkoch a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k pozápasovým vyjadreniam vo veci HNS diváko
SFZ-DK-2019/2020-0537U 537 – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble / Fortuna liga / - DK na základe informácií uvedených v masovokomunikačných prostriedkoch a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (rasistické prejavy) počas str
SFZ-DK-2019/2020-0536U 536 – Sven Jurčišin / 1334966 / MFK Ružomberok, I. LSD – U19 / - od 01.12.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0535U 535 – Peter Čögley / 1165730 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga / - od 01.12.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0534U 534 – Denis Duga / 1236228 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga / - od 01.12.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0533U 533 – Martin Slaninka / 1258345 / ŠKF Sereď, Fortuna liga / - od 01.12.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0532U 532 – Marko Tešija / 1405778 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / - od 30.11.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0531U 531 – Tihomir Kostadinov / 1362853 / MFK Ružomberok, Fortuna liga / - od 30.11.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0530U 530 – Patrik Abrahám / 1211524 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga / - od 01.12.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0529U 529 – Patrik Danek / 1267054 / FC Nitra, I. LSD – U19 / - od 02.12.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0528U 528 – Kristián Bari / 1300573 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti sotením do súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP