Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2018/2019-0262U 262 – Marek Filo / 1159689 / - DK na základe vlastných zistení podľa čl. 71/1,3d DP začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie spočív
SFZ-DK-2018/2019-0261U 261 – Martin Ševela (T) / 1073890 / - DK berie na vedomie žiadosť k U 211 menovaného a zároveň konštatuje, že nespĺňa náležitosti podľa čl. 41/1 DP.
SFZ-DK-2018/2019-0260U 260 – Ján Švehlík (VM) / 1331299 / - DK berie na vedomie žiadosť k U 210 menovaného a zároveň konštatuje, že nespĺňa náležitosti podľa čl. 41/1 DP.
SFZ-DK-2018/2019-0259U 259 – Patrik Abrahám / 1211524 / MFK Skalica, II. liga / - DK na základe písomného stanoviska KR SFZ a vlastných zistení rozhodla, že konanie voči menovanému za vylúčenie po 2. ŽK v stretnutí 9. kola II. ligy medzi FK Inter Bratislava – MFK Skalica zasta
SFZ-DK-2018/2019-0258U 258 – FK Inter Bratislava / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (v
SFZ-DK-2018/2019-0257U 257 – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne kon
SFZ-DK-2018/2019-0256U 256 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použiti
SFZ-DK-2018/2019-0255U 255 – Erik Otrísal / 1258506 / FK Senica, Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného a na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS (hrubá urážka AR1 mimo HP) počas stretnutia 8. kola
SFZ-DK-2018/2019-0254U 254 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konani
SFZ-DK-2018/2019-0253U 253 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konani
SFZ-DK-2018/2019-0252U 252 – FK Železiarne Podbrezová / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použ
SFZ-DK-2018/2019-0251U 251 – FC Nitra / Fortuna liga / – DK opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U 169 o predloženie Organizačného poriadku, Návštevného poriadku a schémy areálu štadióna s vyznačením sektorov, do 25.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0250U 250 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 8. kol
SFZ-DK-2018/2019-0249U 249 – FC Nitra - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 234 a rozhodla, že za HNS divákov (napadnutie US) počas prípravného stretnutia medzi FC Nitra – SK Slavia Praha podľa čl. 58/2c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 1000 € po
SFZ-DK-2018/2019-0248U 248 – MFK Zvolen – DK opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U 233 vo veci č. k. KS/61/2017 v právnej veci navrhovateľa Anton Jánoš proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2018 a vykonateľ
SFZ-DK-2018/2019-0247U 247 – TJ Družstevník Dvory nad Žitavou / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 215 a rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola Slovnaft Cup-u medzi TJ Družstevník Dvory nad Ž
SFZ-DK-2018/2019-0246U 246 – FC Nitra / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 214 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola Slovnaft Cup-u medzi TJ Družstevník Dvory nad Žitavou – FC Nitra podľa čl. 58/1b DP ukladá Disci
SFZ-DK-2018/2019-0245U 245 – Pavol Farkaš / 1154751 / FC Nitra, Fortuna liga / - od 16.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0244U 244 – Adam Morong / 1229506 / ŠKF Sereď, Fortuna liga / - od 16.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0243U 243 – Vakoun Issouf Bayo / 1402018 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga / - od 16.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0242U 242 – Radovan Gimecký / 1293590 / FC Spartak Trnava, I. LMD – U17 / - vylúčenie za HNS – úmyselné hranie rukou na bránkovej čiare – zabránenie gólu podľa čl. 46/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 16
SFZ-DK-2018/2019-0241U 241 – Barbora Šedivá / 1292147 / Spartak Myjava, Slovenský pohár Ženy / - vylúčenie za HNS – urážka R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 13.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0240U 240 – Milan Herko / 1142093 / Pinerola Futsal Bratislava 1994 / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava podľ
SFZ-DK-2018/2019-0239U 239 – Vladimír Ambrozek / 1084656 / Pinerola Futsal 1994 Bratislava / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislav
SFZ-DK-2018/2019-0238U 238 – Ladislav Mikita / 1351288 / Pinerola Futsal 1994 Bratislava / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava
SFZ-DK-2018/2019-0237U 237 – Petterson Bruno Moura Da Silva / 1384544 / Pinerola Futsal 1994 Bratislava / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a Exekutívy SF v oblasti športovo-technických konaní a rozhodla, že za neoprávnený štart hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal lig
SFZ-DK-2018/2019-0236U 236 – Victor Seiji Martins De Souza / 1401145 / Pinerola Futsal 1994 Bratislava, VARTA Futsal liga / - DK na základe písomného stanoviska odbornej komisie R a D Exekutívy SF rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie 2. ŽK/ČK v stretnutí 1. kola Va
SFZ-DK-2018/2019-0235U 235 – Matheus Ferreira Ribeiro / 1400824 / MIMEL Lučenec, VARTA Futsal liga / - od 08.09.2018
SFZ-DK-2018/2019-0234U 234 – FC Nitra - DK na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (napadnutie US) počas prípravného stretnutia medzi FC Nitra – SK Slavia Praha podľa čl. 71/1,3d DP, do 18.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0233U 233 – MFK Zvolen – DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/61/2017 v právnej veci navrhovateľa Anton Jánoš proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2018 a vykonateľnosť dňa 31.06.2018. DK
SFZ-DK-2018/2019-0232U 232 – TJ Družstevník Dvory nad Žitavou / Slovnaft Cup / - DK upozorňuje klub na splnenie U 215, do 18.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0231U 231 – FC Nitra / Slovnaft Cup / - DK upozorňuje klub na splnenie U 214, do 18.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0230U 230 – FC LOKOMOTÍVA Košice - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 213 a rozhodla, že za HNS športového riaditeľa D Róberta Jana (vulgárne pokriky voči DO) počas stretnutia 7. kola II. ligy medzi FC LOKOMOTÍVA Košice – ŠK Odeva Lipany podľa čl. 57/1a
SFZ-DK-2018/2019-0229U 229 – Vladimír Pončák / 1135836 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / - od 09.09.2018
SFZ-DK-2018/2019-0228U 228 – Roman Zemko / 1296394 / KFC Komárno, II. liga / - od 09.09.2018
SFZ-DK-2018/2019-0227U 227 – Kristián Mihálek / 1299973 / FC Spartak Trnava, I. LSD – U19 / - od 13.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0226U 226 – Martin Mrva / 1376203 / MFK Ružomberok, I. LMŽ – U12 / - od 10.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0225U 225 – Vladislav Cicek / 1323535 / MŠK Žilina, I. LMD – U17 / - od 09.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0224U 224 – Adrián Sivoň / 1307483 / MFK Ružomberok, I. LMD – U17 / - od 09.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0223U 223 – Andrej Labuda / 1239937 / FK Inter Bratislava, II. liga / - od 09.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0222U 222 – Oliver Prílepok / 1343084 / MFK Ružomberok, I. LMŽ – U12 / - vylúčenie za HNS – sotenie súpera nebezpečným spôsobom do murovaného oplotenie pri hracej ploche podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl
SFZ-DK-2018/2019-0221U 221 – Patrik Paulen / 1339552 / FC Spartak Trnava, I. LMŽ – U13 / - vylúčenie za HNS – stiahnutie súpera pred PÚ vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 10.
SFZ-DK-2018/2019-0220U 220 – Michal Kraľovič / 1295006 / 1. FC TATRAN Prešov, II. liga / - vylúčenie za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 09.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0219U 219 – MST Partners, s.r.o. - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/20/2018.
SFZ-DK-2018/2019-0218U 218 – Milan Lônčík / 1314204 / - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/19/2018.
SFZ-DK-2018/2019-0217U 217 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK na základe rozhodnutia OK/18/2018 vo veci U 1094 ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu podľa čl. 43/1,2a,4 a čl. 70/5 DP až do rozhodnutia DK, od 06.09.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0216U 216 – Marko Kelemen / 1278620 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSD - U19 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 157 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankc
SFZ-DK-2018/2019-0215U 215 – TJ Družstevník Dvory nad Žitavou / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Správy pozorovateľa rozhodcov začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovis
SFZ-DK-2018/2019-0214U 214 – FC Nitra / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Správy pozorovateľa rozhodcov začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použit
SFZ-DK-2018/2019-0213U 213 – FC LOKOMOTÍVA Košice - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS športového riaditeľa D Róberta Jana (vulgárne pokri