Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2018/2019-0371U 371 – Filip Rafanides / 1230336 / Lion car MIBA Banská Bystrica, Varta Futsal liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 330 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2018/2019-0370U 370 – Marek Prošovský / 1160995 / - DK na základe U 1091 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2d DP v znení účinnom do 14.06.2016 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športovej činn
SFZ-DK-2018/2019-0369U 369 – Peter Petrán / 1125099 / - DK na základe U 1090 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2b,c,d DP v znení účinnom do 14.06.2016 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športovej čin
SFZ-DK-2018/2019-0368U 368 – Matej Vargic / 1166224 / - DK na základe U 1089 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a,b,c DP v znení účinnom do 14.06.2016 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športovej čin
SFZ-DK-2018/2019-0367U 367 – Marek Filo / 1159689 / - DK na základe U 262 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a,b,c DP v znení účinnom do 14.06.2016 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športovej činnos
SFZ-DK-2018/2019-0366U 366 – KR SFZ – DK na základe vlastných zistení žiada odbornú komisiu o písomné stanovisko k údajnému opľutiu hráča D č. 37 Ľubomíra Šatku / 1250060 / hráčom H č. 10 Josem Davidom Casadom Garciom v 63. minúte počas stretnutia 11. kola Fortuna ligy medzi F
SFZ-DK-2018/2019-0365U 365 – Dávid Špak / 1286609 / SLAVOJ Trebišov, II. liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 292 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a urč
SFZ-DK-2018/2019-0364U 364 – Lukáš Opiela / 1155585 / MFK Skalica, II. liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 293 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2018/2019-0363U 363 – Norbert Hegyi / 1324959 / FK Senica, I. LSŽ – U15 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 295 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a ur
SFZ-DK-2018/2019-0362U 362 – Štefan Jacko (AT 2) / 1049010 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 167 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu d
SFZ-DK-2018/2019-0361U 361 – Marek Ondrík (T) / 1060756 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia rozhodla, že za HNS voči delegovanej osobe (kritika R a následné vykázanie z priestorov hráčskej lavičky H) počas stretnutia 8. kola I. LSD – U19 medzi ŠK Slovan Bratislava fut
SFZ-DK-2018/2019-0360U 360 – Imrich Baranyai (M) / 1389027 / KFC Komárno / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písom
SFZ-DK-2018/2019-0359U 359 – OFK Malženice / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 4. kola Slovnaft Cup-u medzi OFK Malženice – FK Železiarne Podbrezová.
SFZ-DK-2018/2019-0358U 358 – FTC Fiľakovo / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrote
SFZ-DK-2018/2019-0357U 357 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použit
SFZ-DK-2018/2019-0356U 356 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada
SFZ-DK-2018/2019-0355U 355 – Frederico Ricardo Cordeiro Rodrigues / 1406912 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného a rozhodla, že za HNS (hodenie plastovej fľaše s vodou o zem) počas stretnutia 11. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FK Senica podľa čl
SFZ-DK-2018/2019-0354U 354 – AS Trenčín – DK berie na vedomie stanovisko odbornej komisie KR SFZ k U 326 vo veci situácie zo 74. minúty na hráča H č. 11 Patrik Majkút / 1272316 / počas stretnutia 7. kola I. LMD – U17 medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – AS Trenčín bez prijatia
SFZ-DK-2018/2019-0353U 353 – Pavel Hoftych / 1319092 / - DK berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k U 313, U 314 a rozhodla, že za HNS voči delegovanej osobe (vstup do TZ, verbálne napadnutie R) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – ŠK Slova
SFZ-DK-2018/2019-0352U 352 – Radoslav Latal / 1341273 / - DK berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k U 312 a rozhodla, že za HNS voči delegovanej osobe (výroky voči R s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky, nedodržanie príkazu R v súvislosti s vykázaním a
SFZ-DK-2018/2019-0351U 351 – ŠK Slovan Bratislava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 311 a ďalej pokračuje v šetrení veci.
SFZ-DK-2018/2019-0350U 350 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 310 a žiada o oznámenie mien fanúšikov D, ktorí napadli rodinných príslušníkov hlavného trénera H v určenom sektore a videozáznam z incidentu, do 16.10.2018. DK ďalej pok
SFZ-DK-2018/2019-0349U 349 – Ivan Tobiáš / 1317039 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 309 a rozhodla, že za HNS (vulgárne pokriky voči R a AR) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FK Senica – FK DAC 1904 Dunajská Streda podľa čl. 48/1a DP ukladá Discipl
SFZ-DK-2018/2019-0348U 348 – ŠKF Sereď / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 307 a rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vstupu do kabíny rozhodcov hlavnému trénerovi H) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi ŠKF Sereď – FC Nitra podľa čl. 57/1
SFZ-DK-2018/2019-0347U 347 – Ivan Galád / 1330599 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 306 a rozhodla, že za vstup do kabíny rozhodcov po stretnutí 10. kola Fortuna ligy medzi ŠKF Sereď – FC Nitra podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu v
SFZ-DK-2018/2019-0346U 346 – FC LOKOMOTÍVA Košice / II. liga / - DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 305.
SFZ-DK-2018/2019-0345U 345 – FC ŠTK 1914 Šamorín / II. liga / - DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 304.
SFZ-DK-2018/2019-0344U 344 – Milan Náčiniak / 1282562 / - DK na základe vlastných zistení rozhodla, že za HNS (prekročenie oplotenia a strhnutie klubovej vlajky hosťujúceho družstva) počas stretnutia 8. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FK DAC 1904 Dunajská
SFZ-DK-2018/2019-0343U 343 – Matej Jakúbek / 1252905 / FK Dubnica nad Váhom, II. liga / - od 07.10.2018
SFZ-DK-2018/2019-0342U 342 – Erik Prekop / 1294598 / FC Petržalka, II. liga / - od 07.10.2018
SFZ-DK-2018/2019-0341U 341 – Patrik Jacko / 1219136 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, II. liga / - od 06.10.2018
SFZ-DK-2018/2019-0340U 340 – Jose David Casado Garcia / 1405812 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga / - od 07.10.2018
SFZ-DK-2018/2019-0339U 339 – Martin Šulek / 1293222 / AS Trenčín, Fortuna liga / - od 07.10.2018
SFZ-DK-2018/2019-0338U 338 – Michal Jakubec / 1258356 / FK Slovan Most pri Bratislave, Slovnaft Cup / - od 11.10.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí TIPOS III. liga Bratislava podľa čl. 37/9 DP.
SFZ-DK-2018/2019-0337U 337 – Roman Holíček / 1258531 / AFC Nové Mesto nad Váhom, Slovnaft Cup / - od 11.10.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí TIPOS III. liga Západ podľa čl. 37/9 DP.
SFZ-DK-2018/2019-0336U 336 – Dávid Haščák / 1295675 / ŠK Odeva Lipany, Slovnaft Cup / - od 11.10.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.
SFZ-DK-2018/2019-0335U 335 – Anton Malík / 1306634 / FC Petržalka, I. LSŽ – U15 / - od 06.10.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0334U 334 – Romulo Silva Santos / 1369477 / Partizán Bardejov BŠK, II. liga / - od 07.10.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0333U 333 – Richard Faltin / 1347643 / Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu 1 s. s. podľ
SFZ-DK-2018/2019-0332U 332 – Ľuboš Vozár / 1321279 / MFK Zemplín Michalovce, I. LMD – U17 / - vylúčenie za HNS – surová hra – podrazenie súpera zozadu nadmernou silou v súboji o loptu bez zranenia súpera podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu 1 s
SFZ-DK-2018/2019-0331U 331 – Pavol Popovec / 1196576 / ŠK Odeva Lipany, II. liga / - vylúčenie za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 07.10.2018.
SFZ-DK-2018/2019-0330U 330 – Filip Rafanides / 1230336 / Lion car MIBA Banská Bystrica, Varta Futsal liga / - DK na základe Správy delegáta a písomného stanoviska menovaného rozhodla, že za HNS – udretie súpera rukami do chrbta nadmernou silou na HP po ukončení stretnutia (ude
SFZ-DK-2018/2019-0329U 329 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK na základe U 1094 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2b,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu a Dis
SFZ-DK-2018/2019-0328U 328 – Richard Novák / 1152839 / - DK na základe U 1093 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu a Disci
SFZ-DK-2018/2019-0327U 327 – Peter Orávik / 1166118 / - DK na základe U 291 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu na 9 mesiac
SFZ-DK-2018/2019-0326U 326 – KR SFZ – DK na základe podnetu klubu AS Trenčín žiada odbornú komisiu o podrobné písomné stanovisko k situácii zo 74. minúty na hráča H č. 11 Patrik Majkút / 1272316 / počas stretnutia 7. kola I. LMD – U17 medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – AS Tre
SFZ-DK-2018/2019-0325U 325 – MFK Zvolen – DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 268 vo veci č. k. KS/61/2017 Anton Jánoš proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s..
SFZ-DK-2018/2019-0324U 324 – Rebeka Holá (K) / 1340492 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutiach 2. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FC Union Nové Zámky a 4. kola I. ligy dorasteniek – WU19
SFZ-DK-2018/2019-0323U 323 – Katarína Tancíková (VM) / 1392885 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutiach 2. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FC Union Nové Zámky a 4. kola I. ligy dorastenie
SFZ-DK-2018/2019-0322U 322 – Jaroslav Psota (T) / 1155653 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutiach 2. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FC Union Nové Zámky a 4. kola I. ligy dorasteniek – W