Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2019/2020-0132U 132 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia vý
SFZ-DK-2019/2020-0131U 131 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2019/2020-0130U 130 – DK oznamuje regionálnym a oblastným futbalovým zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 22. augusta 2019 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda účinnosť od 26.08.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0129U 129 – ŠK Vinica - DK berie na vedomie nahlásenie nedoloženého videozáznamu klubu podanú prostredníctvom ISSF dňa 19.08.2019 (ID 113032) týkajúcu sa stretnutia V. ligy skupina D medzi ŠK Vinica – MFK Baník Veľký Krtíš a odstupuje vec na doriešenie prísluš
SFZ-DK-2019/2020-0128U 128 – FK Poprad / II. liga / - DK berie na vedomie podnet Komisie SFZ pre riadenie II. ligy a odkazuje na U 104.
SFZ-DK-2019/2020-0127U 127 – FK Kamenica nad Cirochou / Slovnaft Cup / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za nenastúpenie družstva na stretnutie 2. kola Slovnaft Cup-u medzi OFK AGRIFOP Stakčín – FK Kamenica nad Cirochou ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu
SFZ-DK-2019/2020-0126U 126 – Matej Trusa / 1278185 / MFK Zemplín Michalovce / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 78 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2019/2020-0125U 125 – ŠK Šoporňa / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 97 a rozhodla, že za HNS divákov a člena US (fyzické napadnutie delegovaných osôb pri odchode z HP) a nedostatočnej US (nezabezpečenie bezpečného odchodu delegovaných osôb z HP)
SFZ-DK-2019/2020-0124U 124 – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS divákov (rasistické prej
SFZ-DK-2019/2020-0123U 123 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 94 a rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vstupu neoprávnenej osoby medzi TZ) počas stretnutia 4. kola Fortuna ligy medzi FC Nitra – ŠKF Sereď podľa čl. 57/1c DP ukladá
SFZ-DK-2019/2020-0122U 122 – FK Poprad / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 5. kola II. ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš –
SFZ-DK-2019/2020-0121U 121 – Ivan Tobiáš / 1317039 / FK Senica / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného a rozhodla, že za HNS (kritika R a AR1) po stretnutí 5. kola Fortuna ligy medzi FK Senica – MFK Ružomberok podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie
SFZ-DK-2019/2020-0120U 120 – Michal Ščasný (T) / 1343341 / FK Senica / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného a rozhodla, že za HNS (opakované hodenie fľaše s vodou o zem v TZ) počas stretnutia 5. kola Fortuna ligy medzi FK Senica – MFK Ružomberok podľa čl. 48/1b DP uklad
SFZ-DK-2019/2020-0119U 119 – ŠKF Sereď / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas st
SFZ-DK-2019/2020-0118U 118 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechni
SFZ-DK-2019/2020-0117U 117 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožne
SFZ-DK-2019/2020-0116U 116 – Simon Bačovčin / 1323246 / FK Humenné, II. LMD – U17 / - od 19.08.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0115U 115 – Bálint Szabó / 1289296 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. LSD – U19 / - od 18.08.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0114U 114 – Roberto Dias Correia Filho / 1405780 / FK Senica, Fortuna liga / - od 18.08.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0113U 113 – Ľubomír Maliňák / 1144484 / MFK Gelnica, Slovnaft Cup / - vylúčenie za zakázanú hru – podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 22.08.2
SFZ-DK-2019/2020-0112U 112 – Marek Jelenek / 1338374 / FK Lokomotíva Trnava, II. LMD - U17 / - vylúčenie za HNS – hrubá urážka R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 19.08.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0111U 111 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia vý
SFZ-DK-2019/2020-0110U 110 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2019/2020-0109U 109 – Oleksandr Pakosh / 1238358 / - senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súť
SFZ-DK-2019/2020-0108U 108 – FC Spartak Trnava - futsal - senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči klubu Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží vo
SFZ-DK-2019/2020-0107U 107 – Martin Cintula / 1159953 / - senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaž
SFZ-DK-2019/2020-0106U 106 – Peter Molnár / 1135045 / - senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe podnetu Oddelenia Integrity SFZ podľa čl. 71/1,3f DP začína voči menovanému Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží
SFZ-DK-2019/2020-0105U 105 – SSC FÉNIX Nové Zámky – DK berie na vedomie podnet voči klubu MFK Dubnica nad Váhom vo veci odstupného za hráčov bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5c DP. DK oznamuje klubu, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nárok na odstupné za amat
SFZ-DK-2019/2020-0104U 104 – FK Poprad / II. liga / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za porušenie čl. 11/d Rozpisu republikových súťaží riadených Slovenským futbalovým zväzom a Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2019/2020 (nezabezpečenie sanitného vozidla na
SFZ-DK-2019/2020-0103U 103 – Slavomír Pagáč / 1265622 / KFC Komárno / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 62 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2019/2020-0102U 102 – Partizán Bardejov BŠK - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/8/2019.
SFZ-DK-2019/2020-0101U 101 – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/7/2019.
SFZ-DK-2019/2020-0100U 100 – MFK Zemplín Michalovce / Fortuna liga / - DK na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ k situácii zo 76. minúty a udeleniu ČK s následným vylúčením hráča domácich č. 29 Matej Trusa / 1278185 / počas stretnutia 4. kola Fortuna ligy medzi MFK Zem
SFZ-DK-2019/2020-0099U 99 – Miroslav Mentel (TB) / 1313083 / FC Petržalka / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Zápisu o stretnutí a stanoviska odbornej komisie KR SFZ rozhodla, že za HNS (vulgárna urážka
SFZ-DK-2019/2020-0098U 98 – TJ Kostolné Kračany / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia rozhodla, že za HNS diváka (opľutie R pri odchode z HP) počas stretnutia 2. kola Slovnaft Cup-u medzi TJ Kostolné Kračany – TJ Družstevník Radimov podľa čl. 58/2a DP ukl
SFZ-DK-2019/2020-0097U 97 – ŠK Šoporňa / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov a člena US (fyzické napadnutie delegovaných osôb pri odchode z HP) a nedostatočnej US (nezabezpečenie
SFZ-DK-2019/2020-0096U 96 – FC Petržalka / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 4. kola II. ligy medzi FC ŠTK 1914 Šamorín – FC Petr
SFZ-DK-2019/2020-0095U 95 – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o p
SFZ-DK-2019/2020-0094U 94 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS vedúceho marketingového oddelenia domácich Jozefa Chudého po vylúčení
SFZ-DK-2019/2020-0093U 93 – Marek Vaškor / 1218962 / OTJ Hontianske Nemce, Slovnaft Cup / - od 15.08.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. liga skupina C SsFZ podľa čl. 37/9 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0092U 92 – Matheus Da Silva Lima / 1401609 / FC Slovan Galanta, Slovnaft Cup / - od 15.08.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí III. liga TIPOS ZsFZ podľa čl. 37/9 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0091U 91 – Miroslav Pavkeje / 1154924 / TJ Slovan Zemianske Kostoľany, Slovnaft Cup / - od 15.08.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. liga Sever ZsFZ podľa čl. 37/9 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0090U 90 – Jakub Vida / 1298125 / FC Rohožník, Slovnaft Cup / - od 15.08.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí TIPOS III. liga Bratislava podľa čl. 37/9 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0089U 89 – Samuel Hegyi / 1301970 / FK Dubnica nad Váhom, Slovnaft Cup / - od 14.08.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí II. liga podľa čl. 37/9 DP.
SFZ-DK-2019/2020-0088U 88 – Ján Nosko / 1165447 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga / - od 12.08.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0087U 87 – Tidiane Djiby Ba / 1238134 / ŠKF Sereď, Fortuna liga / - od 11.08.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0086U 86 – Filip Kaša / 1375771 / MŠK Žilina, Fortuna liga / - od 11.08.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0085U 85 – Martin Mudroň / 1252387 / TJ Tatran Chlebnice, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – udretie súpera rukou do tváre v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 15.08.2019.
SFZ-DK-2019/2020-0084U 84 – Leonard Dubec / 1258511 / TJ Slavoj Boleráz, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 15.08.2019
SFZ-DK-2019/2020-0083U 83 – Matúš Haberland / 1283576 / ŠK Šoporňa, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – urážka R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 15.08.2019.