Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2018/2019-1153U 1153 – Peter Sukovský / 1356767 / MFK Vranov nad Topľou, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 14
SFZ-DK-2018/2019-1152U 1152 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia v
SFZ-DK-2018/2019-1151U 1151 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1150U 1150 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2018/2019-1149U 1149 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1148U 1148 – Naše PODHORIE o.z. / II. liga Ženy, skupina B / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za nenastúpenie družstva na stretnutie 21. kola II. liga Ženy, skupina B medzi MŠK Považská Bystrica – Naše PODHORIE o.z. ukladá Disciplinárnu sankciu – f
SFZ-DK-2018/2019-1147U 1147 – Radovan Medvecký / 1328507 / MFK Ružomberok, I. LSŽ – U15 / - od 10.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1146U 1146 – Sebastian Tamajka / 1273379 / MFK Skalica, I. LSŽ – U15 / - od 08.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1145U 1145 – Alex Olejár / 1288696 / 1. FC TATRAN Prešov, I. LMD – U17 / - od 13.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1144U 1144 – Mário Baláž / 1282055 / FC Nitra, I. LMD – U17 / - od 12.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1143U 1143 – Samuel Loffay / 1337103 / MFK Zemplín Michalovce, I. LMD – U17 / - od 09.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1142U 1142 – Roland Galčík / 1307473 / FK Železiarne Podbrezová, I. LSD – U19 / - od 09.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1141U 1141 – Timotej Múdry / 1288170 / MFK Ružomberok, I. LSD – U19 / - od 10.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1140U 1140 – Pavol Krajňák / 1282534 / FK Poprad, I. LMD – U17 / - od 13.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1139U 1139 – Nino Marcelli / 1307044 / ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LSŽ – U14 / - vylúčenie za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres pred PÚ ako posledný brániaci hráč podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie v
SFZ-DK-2018/2019-1138U 1138 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia v
SFZ-DK-2018/2019-1137U 1137 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1136U 1136 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2018/2019-1135U 1135 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/19 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
SFZ-DK-2018/2019-1134U 1134 – MŠK Považská Bystrica / II. liga Ženy, skupina B / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za nenastúpenie družstva na stretnutie 20. kola II. liga Ženy, skupina B medzi GFC Topoľčany – MŠK Považská Bystrica ukladá Disciplinárnu sankciu – fin
SFZ-DK-2018/2019-1133U 1133 – TJ Baník Kalinovo - DK berie na vedomie späťvzatie odvolania voči U 960.
SFZ-DK-2018/2019-1132U 1132 – ŠK Závažná Poruba - DK berie na vedomie odvolanie voči U 959 a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
SFZ-DK-2018/2019-1131U 1131 – Roberto Dias Correia Filho / 1405780 / FK Senica / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1082) a rozhodla podľa čl. 37/6 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 € podľa čl.
SFZ-DK-2018/2019-1130U 1130 – Ivan Santiago Diaz / 1311795 / MŠK Žilina / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1080) a rozhodla podľa čl. 37/6 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 € podľa čl. 12/2 D
SFZ-DK-2018/2019-1129U 1129 – FK Slovan Duslo Šaľa - DK opätovne vyzýva klub k splneniu povinnosti uloženej klubu U 1108 v právnej veci KS/63/2017 navrhovateľa Pavol Bartoš proti odporcovi FK Slovan Duslo Šaľa, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.04.2019 a vykonateľnosť dňa 1
SFZ-DK-2018/2019-1128U 1128 – Partizán Bardejov BŠK - DK na základe U 289, U290, U 328, U 329 a U 573 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže hráčmi Vladimír Staš, Vladimír Andraščík, Richard Novák, Ladislav Šosták a Michal Hamuľak uk
SFZ-DK-2018/2019-1127U 1127 – MŠK Rimavská Sobota - DK na základe U 368, U 369 a U 370 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže hráčmi Matej Vargic, Peter Petrán a Marek Prošovský ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške
SFZ-DK-2018/2019-1126U 1126 – FC ViON Zlaté Moravce - Vráble - DK na základe U 287, U 288 a U 327 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže hráčmi Róbert Gešnábel, Michal Pintér a Peter Orávik ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pok
SFZ-DK-2018/2019-1125U 1125 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 1058 a rozhodla, že za HNS divákov (hrubé urážlivé prejavy verbálnej povahy hanobiacich príslušnosť k rase) počas stretnutia 9. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa
SFZ-DK-2018/2019-1124U 1124 – ŠK Odeva Lipany / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 1098 a rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 30. kola II. ligy medzi ŠK Odeva Lipany – FK Inter Bratislava podľa čl. 57
SFZ-DK-2018/2019-1123U 1123 – FK Inter Bratislava / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 1097 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky a poškodenie zariadenia štadióna v sektore hostí) počas stretnutia 30. kola II. ligy medzi ŠK Odeva Lipany – FK I
SFZ-DK-2018/2019-1122U 1122 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 1094 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred a počas stretnutia 10.
SFZ-DK-2018/2019-1121U 1121 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe U 1093 rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy – Nads
SFZ-DK-2018/2019-1120U 1120 – MFK Ružomberok / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 1092 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o titul medzi MŠK Žilina – MFK Ružomberok podľa čl. 58/1a DP
SFZ-DK-2018/2019-1119U 1119 – MŠK Žilina / Fortuna liga / - DK na základe U 1091 rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o titul medzi MŠK Žilina – MFK Ružomberok podľa čl. 58/2a DP ukladá Disciplinárnu sankciu –
SFZ-DK-2018/2019-1118U 1118 – Andrea Bogorová / 1265509 / Spartak Myjava, I. liga Ženy / - od 03.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1117U 1117 – Norbert Hegyi / 1324959 / FK Senica, I. LSŽ – U15 / - od 03.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1116U 1116 – Erik Vrška / 1274527 / FC Spartak Trnava, I. LMD – U17 / - od 02.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1115U 1115 – Marek Ufrla / 1300442 / FK Železiarne Podbrezová, I. LMD – U17 / - od 02.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1114U 1114 – Matúš Katunský / 1307388 / FK Železiarne Podbrezová, I. LSD – U19 / - od 02.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1113U 1113 – Sofia Maurerová / 1289983 / FC Baník Prievidza, II. liga Ženy / - od 01.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1112U 1112 – Marko Sudimak / 1357553 / MFK Zvolen, I. LSŽ – U15 / - od 02.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1111U 1111 – Kevin Komár / 1285280 / 1. FC TATRAN Prešov, I. LMD – U17 / - od 02.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1110U 1110 – Dominik Páhi / 1322981 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LMD – U17 / - vylúčenie za HNS – stiahnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti v PÚ podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od
SFZ-DK-2018/2019-1109U 1109 – Matúš Pástor / 1318241 / FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 01.06.2019.
SFZ-DK-2018/2019-1108U 1108 – FK Duslo Šaľa - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/63/2017 v právnej veci navrhovateľa Pavol Bartoš proti odporcovi FK Duslo Šaľa, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.04.2019 a vykonateľnosť dňa 13.04.2019. DK ukladá kl
SFZ-DK-2018/2019-1107U 1107 – FK Poprad / II. liga / - DK berie na vedomie žiadosť klubu doručenú prostredníctvom ISSF (ID: 104521) zo dňa 30.05.2019 a poukazuje na U 1087.
SFZ-DK-2018/2019-1106U 1106 – ŠKF Sereď / Fortuna liga / - DK na základe podnetu LK SFZ rozhodla, že za nedodržanie aprílového termínu pre vkladanie finančných údajov do UEFA FFP ITS podľa čl. 64/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 64/5 a čl. 11 DP.
SFZ-DK-2018/2019-1105U 1105 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 1029 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky a oneskorené začatie stretnutia) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred
SFZ-DK-2018/2019-1104U 1104 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1028 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky a oneskorené začatie stretnutia) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred a poč