Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0300
U 300 – Martin Dudáš / 1174977 / - DK na základe podnetu klubu Futsal Team Levice, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k vulgárnym výrokom na adresu Miroslava Grausa / 1155419 / - hráča Futsal team Levice počas stretnutia
U 300 – Martin Dudáš / 1174977 / - DK na základe podnetu klubu Futsal Team Levice, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k vulgárnym výrokom na adresu Miroslava Grausa / 1155419 / - hráča Futsal team Levice počas stretnutia 3. kola 1.SLF medzi Futsal Team Levice – MFK Ivekol Nové Zámky a na adresu štatutárneho orgánu klubu (prezidenta klubu Futsal Team Levice, v danom stretnutí ako bezpečnostný manažér) po stretnutí podľa čl. 71/1,3g DP, do 18.10.2017
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0300
Dátum zaevidovania: 13.10.2017 10:34
Stav: Nové