Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0302
U 302 – Robert Čík / 1355633 / vedúci družstva Futsal Team Levice, 1.SLF / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS menovaného (vulgárne výroky, údaj
U 302 – Robert Čík / 1355633 / vedúci družstva Futsal Team Levice, 1.SLF / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS menovaného (vulgárne výroky, údajný pokus o telesné napadnutie lekára klubu MFK Ivekol Nové Zámky) po stretnutí 3. kola 1.SLF medzi Futsal Team Levice – MFK Ivekol Nové Zámky podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 18.10.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0302
Dátum zaevidovania: 13.10.2017 10:35
Stav: Nové