Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0001
U 1 – Yasin Pehlivan / 1388409 / FC Spartak Trnava / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1012) a rozhodla podľa čl. 37/6 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 150 € podľa čl. 12/2 D
U 1 – Yasin Pehlivan / 1388409 / FC Spartak Trnava / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1012) a rozhodla podľa čl. 37/6 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 150 € podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0001
Klub: FC Spartak Trnava
Dátum zaevidovania: 06.07.2018 09:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Yasin Pehlivan Poplatok za určenie pokuty 150 EUR 20.07.2018 15:42