Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0002
U 2 – Štefan Rusnák / 1044957 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného a rozhodla, že za HNS (vhodenie fľaše do HP, vulgárne výroky voči rozhodcom, delegovaným osobám a SFZ a následné vykázanie z lavičky náhradníkov na tribúnu) v stretnutí Kvalifikáci
U 2 – Štefan Rusnák / 1044957 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného a rozhodla, že za HNS (vhodenie fľaše do HP, vulgárne výroky voči rozhodcom, delegovaným osobám a SFZ a následné vykázanie z lavičky náhradníkov na tribúnu) v stretnutí Kvalifikácie o postup do 1. LSD – U19 medzi FK Poprad – MFK Dukla Banská Bystrica podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0002
Dátum zaevidovania: 06.07.2018 09:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Štefan Rusnák Poplatok za prejednanie 10 EUR 11.07.2018 08:28
POKUTY