Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0003
U 3 – Miloš Rechtorík / 1189918 / MFK Frýdek-Místek / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného a rozhodla, že za HNS (verbálne výroky a hrubé urážky s vyhrážaním delegovaným osobám) v stretnutí MFK Frýdek-Místek – FK Ústí nad Labem odohratého dňa 20.5.
U 3 – Miloš Rechtorík / 1189918 / MFK Frýdek-Místek / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného a rozhodla, že za HNS (verbálne výroky a hrubé urážky s vyhrážaním delegovaným osobám) v stretnutí MFK Frýdek-Místek – FK Ústí nad Labem odohratého dňa 20.5.2018 podľa čl. 48/1c ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 48/2b DP a čl. 12/2 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0003
Dátum zaevidovania: 06.07.2018 09:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Miloš Rechtorík Poplatok za prejednanie 50 EUR 11.07.2018 08:32
POKUTY