Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0004
U 4 – DK oznamuje regionálnym a oblastným futbalovým zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 21. júna 2018 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť od 21.06.2018.
U 4 – DK oznamuje regionálnym a oblastným futbalovým zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 21. júna 2018 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť od 21.06.2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0004
Dátum zaevidovania: 06.07.2018 09:17
Stav: Nové