Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0838
U 838 – DK oznamuje, že pri U 795 došlo k administratívnej chybe (chyba pri prepisovaní) pričom schválené znenie uznesenia je nasledovné: U 795 – FC Petržalka / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 773 a rozhodla, že za HNS divákov (použit
U 838 – DK oznamuje, že pri U 795 došlo k administratívnej chybe (chyba pri prepisovaní) pričom schválené znenie uznesenia je nasledovné: U 795 – FC Petržalka / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 773 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky), nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) a porušenie povinnosti vyplývajúcej zo Smernice o infraštruktúre štadiónov počas stretnutia 20. kola II. ligy medzi FC Petržalka – FK Inter Bratislava podľa čl. 57/1b, čl. 58/2b a čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 800 € podľa čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 64/5 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0838
Dátum zaevidovania: 12.04.2019 13:22
Stav: Nové