Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0136
U 136 – Eva Johancsiková / 1299401 / OFK Dunajská Lužná, II. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – hrubá urážka R v priestore technickej zóny a následné odhodenie fľaše na lavičku podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždn
U 136 – Eva Johancsiková / 1299401 / OFK Dunajská Lužná, II. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – hrubá urážka R v priestore technickej zóny a následné odhodenie fľaše na lavičku podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 25.08.2019.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0136
Klub: OFK Dunajská Lužná
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 10:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Eva Johancsiková Poplatok za prerokovanie 5 EUR 30.08.2019 10:07