Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0139
U 139 – FK Železiarne Podbrezová / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostato
U 139 – FK Železiarne Podbrezová / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola II. ligy medzi FK Železiarne Podbrezová – MFK Dukla Banská Bystrica podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 03.09.2019.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0139
Klub: FK Železiarne Podbrezová
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 10:10
Stav: Nové