Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0143
U 143 – Juraj Piroska / 1159936 / FC Petržalka / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 79 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dob
U 143 – Juraj Piroska / 1159936 / FC Petržalka / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 79 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 28.08.2019 do 30.06.2020.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0143
Klub: FC Petržalka
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 10:14
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Piroska Poplatok za prerokovanie 25 EUR 30.08.2019 10:15