Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0144
U 144 – Ádám Érsek / 1364046 / TJ Kostolné Kračany / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 82 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 144 – Ádám Érsek / 1364046 / TJ Kostolné Kračany / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 82 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0144
Klub: TJ Kostolné Kračany
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 10:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ádám Érsek Poplatok za prerokovanie 25 EUR 30.08.2019 10:16