Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0145
U 145 – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - DK berie na vedomie odvolanie voči U 124 (doručené prostredníctvom ISSF dňa 24.08.2019) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
U 145 – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - DK berie na vedomie odvolanie voči U 124 (doručené prostredníctvom ISSF dňa 24.08.2019) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0145
Klub: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 10:16
Stav: Nové