Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0165
U 165 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 7. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – FC Nitra
U 165 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 7. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – FC Nitra podľa čl. 58/2a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0165
Klub: AS Trenčín
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 12:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 06.09.2019 12:52