Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0166
U 166 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov
U 166 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a vhodenie plastových pohárov na hraciu plochu) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 7. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a,f DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP. DK zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku od ŠK Slovan Bratislava futbal.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0166
Klub: FK DAC 1904 Dunajská Streda
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 12:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 06.09.2019 12:52