Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0167
U 167 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov
U 167 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a poškodenie zariadenia štadióna) počas stretnutia 7. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 58/1a,b,c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. DK zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0167
Klub: ŠK Slovan Bratislava futbal
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 12:53
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 06.09.2019 12:53
POKUTY