Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0168
U 168 – Timotej Vajdík (AT) / 1219399 / ŠK Slovan Bratislava futbal / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a Zápisu o stretnutí rozhodla, že za HN
U 168 – Timotej Vajdík (AT) / 1219399 / ŠK Slovan Bratislava futbal / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a Zápisu o stretnutí rozhodla, že za HNS (vulgárna urážka R) počas stretnutia 7. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0168
Klub: ŠK Slovan Bratislava futbal
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 12:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Timotej Vajdík Poplatok za prerokovanie 25 EUR 06.09.2019 12:54
POKUTY