Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0172
U 172 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 138 a rozhodla, že za HNS divákov (prejavy extrémistického charakteru a použitie pyrotechniky s následným prerušením stretnutia) počas stretnutia 6. kola II. ligy med
U 172 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 138 a rozhodla, že za HNS divákov (prejavy extrémistického charakteru a použitie pyrotechniky s následným prerušením stretnutia) počas stretnutia 6. kola II. ligy medzi FK Železiarne Podbrezová – MFK Dukla Banská Bystrica podľa čl. 58/1b,g DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 3000 € podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP a zároveň ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze objednať vstupenky do sektoru hostí podľa čl. 43/1 DP na 3 s. s. podľa čl. 43/2c DP, od 05.09.2019. DK ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze prerokovať podstatu disciplinárneho previnenia s fanklubom podľa čl. 43/2s DP do najbližšieho domáceho stretnutia s povinnosťou zaslať vyjadrenie o splnení uloženého ochranného opatrenia.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0172
Klub: MFK Dukla Banská Bystrica
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 12:58
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 06.09.2019 12:58
POKUTY