Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0173
U 173 – FK Železiarne Podbrezová / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 139 predložené osobne BM a zároveň HÚ stretnutia na zasadnutí dňa 05.09.2019 a rozhodla, že upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 38/2,3 DP.
U 173 – FK Železiarne Podbrezová / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 139 predložené osobne BM a zároveň HÚ stretnutia na zasadnutí dňa 05.09.2019 a rozhodla, že upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 38/2,3 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0173
Klub: FK Železiarne Podbrezová
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 12:59
Stav: Nové