Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0178
U 178 – FK Kamenica nad Cirochou - DK berie na vedomie odvolanie voči U 127 (doručené prostredníctvom ISSF dňa 27.08.2019) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
U 178 – FK Kamenica nad Cirochou - DK berie na vedomie odvolanie voči U 127 (doručené prostredníctvom ISSF dňa 27.08.2019) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0178
Klub: FK Kamenica nad Cirochou
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:01
Stav: Nové