Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0180
U 180 – ŠKF Sereď - DK na základe podnetu FC Petržalka (doručeného prostredníctvom ISSF dňa 04.09.2019) začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko vo veci neuhradenia výchovného za hráča Alexa Ivána / 1293043 / podľa čl. 36 Registračnéh
U 180 – ŠKF Sereď - DK na základe podnetu FC Petržalka (doručeného prostredníctvom ISSF dňa 04.09.2019) začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko vo veci neuhradenia výchovného za hráča Alexa Ivána / 1293043 / podľa čl. 36 Registračného a prestupového poriadku SFZ, do 10.09.2019.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0180
Klub: ŠKF Sereď
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:02
Stav: Nové