Odvolací orgán licenčného konania
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-OOLK-2018/2019-0002Rozhodnutie o podanom odvolaní
SFZ-OOLK-2018/2019-0001Odvolací poplatok