Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2017/2018-0091
Odpoveď na sťažnosť
Vec : Stanovisko KR SFZ k sťažnosti. Komisia rozhodcov SFZ dňa 21.09.2017 na zasadnutí v Bratislave prerokovala sťažnosť Vášho klubu voči výkonu rozhodcu Richarda Sedlára v stretnutí 8.kola II.ligy MŠK Žilina B – ŠKF Sereď. Po vzhliadnutí oficiálneho videozáznamu zaujala Komisia rozhodcov SFZ nasledujúce stanovisko: 1. (25´) Rozhodca mal udeliť ŽK hráčovi hostí č.22. 2. (44´) Rozhodca mal udeliť ŽK hráčovi hostí č.99. 3. (51´) Rozhodca mal nariadiť PVK v prospech D a udeliť hráčovi H č.22 ČK za vrazenie do hráča D č.19 nadmernou silou. Keďže bola ohrozená bezpečnosť súpera kvalifikuje sa priestupok ako surová hra. 4. (66´) Rozhodca mal nariadiť PVK pre D a udeliť ŽK hráčovi H č.21. 5. (92´) Rozhodca mal udeliť ŽK hráčovi H č.21. Komisia rozhodcov SFZ akceptuje Vašu sťažnosť vo všetkých bodoch. Rozhodca sa dopustil jednej závažnej chyby a ďalších chýb vo Váš neprospech, ktorými ovplyvnil priebeh stretnutia. KR SFZ vyvodila voči nemu opatrenia v zmysle svojim interných zásad.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2017/2018-0091
Klub: MŠK Žilina
Dátum zaevidovania: 29.09.2017 16:00
Dátum vyriešenia: 29.09.2017 16:00
Stav: Vyriešené