Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2018/2019-0001
zmena názvu FK
Berieme na vedomie Vaše oznámenie, ktoré sa však netýka súťaží riadené ŠTK SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2018/2019-0001
Klub: FK Sitno Banská Štiavnica
Dátum zaevidovania: 05.07.2018 16:35
Dátum vyriešenia: 05.07.2018 16:35
Stav: Vyriešené