Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2018/2019-0874
II.liga - Komárno - odpoveď na sťažnosť
Vybavuje: J. Zábranský, sekretár KR SFZ Vec: STANOVISKO KR SFZ K SŤAŽNOSTI. V Bratislave, 17.4.2019 Prostredníctvom Oddelenia riadenia súťaží SFZ bola dňa 15.4.2019 doručená KR SFZ sťažnosť Vášho klubu voči výkonu rozhodcov v stretnutí 23.kola II.ligy KFC Komárno – FK Poprad hranom dňa 13.4.2019 v Komárne. KR SFZ sa zaoberala Vašou sťažnosťou a po vzhliadnutí predmetných situácií z dostupného video záznamu a na základe Správy pozorovateľa rozhodcov, zaujala nasledujúce stanovisko: 39:12 (prvý polčas) Hráč družstva hostí č. 24 vo vlastnom pokutovom území (na hranici bránkového územia) držal zakázaným spôsobom rukami hráča domácich č.11, čím zmaril sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu družstva domácich. Rozhodca mal prerušiť hru, nariadiť v prospech družstva domácich pokutový kop a vinníka z družstva hostí napomenúť ŽK za NS. KR SFZ v tomto prípade akceptovala vyhodnotenie hernej situácie pozorovateľom rozhodcov vo svojej správe. 42:50 (druhý polčas) Hráč družstva domácich č.12 centroval loptu do pokutového územia družstva hostí. Hráč družstva domácich č.7, ktorý bol vo výskoku v súboji o loptu s hráčom hostí č.12 túto hlavou posunul smerom na bránku hostí. V tomto súboji hráč hostí č.12 mal ruku od tela v neprirodzenej polohe, ale žiaden dostupný záznam hodnoverne a dôkazným spôsobom nepreukázal (a to ani priblížený a zväčšený záber), že by sa dotkol (zahral) lopty rukou, ako uvádzate v predmetnej sťažnosti. Lopta smerovala do prázdnej bránky družstva hostí. Hráč domácich č.9 touto loptou zahral ešte predtým, ako úplne prešla za bránkovú čiaru do bránky. Tento hráč domácich č.9 však v momente zahrania lopty hlavou hráčom domácich č.7 bol v postavení mimo hry, bližšie k súperovej bránkovej čiare ako predposledný brániaci hráč hostí (v momente prihrávky stál jednou nohou na čiare ohraničujúcej bránkové územie). Tým, že loptou zahral (dotkol sa jej, ťažil zo svojho predchádzajúceho postavenia astal sa hráčom mimo hry. Asistent rozhodcu správne signalizoval priestupok voči Pravidlu 11 a rozhodca správne na jeho pokyn neuznal gól družstva domácich. Záverom: KR SFZ považuje Vašu sťažnosť na základe vzhliadnutého, dostupného video záznamu a na základe správy pozorovateľa rozhodcov za čiastočne opodstatnenú (neopodstatnenú v bode 2 a opodstatnenú v bode 1). KR SFZ vyvodila voči rozhodcovi na základe preukázaného vážneho nedostatku (v prvom polčase) opatrenie v zmysle platných a schválených interných pokynov a zásad. S pozdravom Marián RUŽBARSKÝ v.r. predseda KR SFZ, Ján FAŠUNG v.r. vedúci Súťažného úseku KR SFZ
Rozhodnutie: SFZ-STK-2018/2019-0874
Klub: KFC Komárno
Dátum zaevidovania: 17.04.2019 15:37
Dátum vyriešenia: 17.04.2019 15:37
Stav: Vyriešené