Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2019/2020-0004
U12 - Bardejov
Vaša požiadavka bola akceptovaná a zmena v ISSF vykonaná.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2019/2020-0004
Klub: Partizán Bardejov BŠK
Dátum zaevidovania: 10.07.2019 15:14
Dátum vyriešenia: 10.07.2019 15:14
Stav: Vyriešené