Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2019/2020-0175
U19/17 - K. Ves
Zmeny boli akceptované a vykonané v zmysle vašej požiadavky.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2019/2020-0175
Klub: FKM Karlova Ves Bratislava
Dátum zaevidovania: 13.08.2019 15:55
Dátum vyriešenia: 13.08.2019 15:55
Stav: Vyriešené