Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2019/2020-0336
Sl.pohár žien - Poprad
Požiadavka na zmenu HP na Poprad-Veľká Sl.pohára žien bola schválená a zmena v ISSF vykonaná.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2019/2020-0336
Klub: FK Poprad
Dátum zaevidovania: 09.09.2019 13:59
Dátum vyriešenia: 09.09.2019 13:59
Stav: Vyriešené