Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2019/2020-0723
FC Petržalka
Zmeny termínov a časov boli vykonané v zmysle vašej požiadavky okrem stretnutí U15/14, 13.kolo Petržalka - Inter, kde pri zmene na pracovný deň je potrebný súhlas súpera. Túto zmenu je potrebné nahodiť cez detail stretnutia ako žiadosť o zmenu termínu a musí ju odsúhlasiť súper (Inter BA).
Rozhodnutie: SFZ-STK-2019/2020-0723
Klub: FC Petržalka
Dátum zaevidovania: 10.12.2019 10:18
Dátum vyriešenia: 10.12.2019 10:18
Stav: Vyriešené