Komisia rozhodcov
Členovia
Marián Ružbarský
Ján Fašung
Tibor Jančovič
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-KR-2019/2020-0005Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2019/2020-0004Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2019/2020-0003Prezidentský pohár-1.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0002SP_1.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0001Odpoveď na podanie