Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2018/2019-0019
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie pochvalu na výkon rozhodcov na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2018/2019-0019
Klub: KFC Komárno
Dátum zaevidovania: 25.03.2019 07:54
Dátum vyriešenia: 25.03.2019 07:54
Stav: Vyriešené