Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2019/2020-0001
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie na vedomie
Rozhodnutie: SFZ-KR-2019/2020-0001
Klub: ŠK Šoporňa
Dátum zaevidovania: 28.07.2019 09:11
Dátum vyriešenia: 28.07.2019 09:11
Stav: Vyriešené