Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2019/2020-0006
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie pochvalu výkonu rozhodcov na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2019/2020-0006
Klub: KFC Komárno
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 16:20
Dátum vyriešenia: 30.08.2019 16:20
Stav: Vyriešené