Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2019/2020-0007
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie pochvalu za výkon rozhodcov na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2019/2020-0007
Klub: FC Družstevník Rybky
Dátum zaevidovania: 02.09.2019 10:18
Dátum vyriešenia: 02.09.2019 10:18
Stav: Vyriešené