Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2019/2020-0008
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie pochvalu za výkon rozhodcov na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2019/2020-0008
Klub: KFC Komárno
Dátum zaevidovania: 10.09.2019 11:43
Dátum vyriešenia: 10.09.2019 11:43
Stav: Vyriešené