Odvolacia komisia
SFZ-OK-2018/2019-0001
OK/18/2018 – Odvolanie Ladislav Šosták voči rozhodnutiu DK SFZ
OK/18/2018 – Odvolanie Ladislav Šosták voči rozhodnutiu DK SFZ OK SFZ rozhodnutie DK SFZ vo veci U 1094 zo dňa 25.06.2018 z r u š u j e a vec vracia na ďalšie konanie DK SFZ podľa čl. 60 ods. 14 písm. d) Stanov SFZ. HLASOVANIE o návrhu: ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 Návrh uznesenia bol prijatý.
Rozhodnutie: SFZ-OK-2018/2019-0001
Klub: MFK Zemplín Michalovce
Dátum zaevidovania: 04.09.2018 14:33
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ladislav Šosták Poplatok za odvolanie v zmysle Cenníka poplatkov RS SFZ. 150 EUR 04.09.2018 14:35