Zverejňovanie

Zverejňovanie

Výročná správa za rok 2017

ROZPOČET SFZ 2018

ROZPOČET 2019

[doc]Rozpočet SFZ 2019.pdf

VYÚČTOVANIE 2019 - MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU


[doc]Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019.xls

VYÚČTOVANIE 2018 - MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

[doc]Výstavba, rekonštrukcia futbalových štadiónov (Trnava).xls
[doc]Výstavba tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou.xls
[doc]Vysporiadanie majetkovo-právnych nárokov k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam priamo súvisiacim s budúcou rekonštrukciou štadióna Štiavničky v Banskej Bystrici.xls
[doc]Výstavba, rekonštrukcia futbalových štadiónov (Dunajská Streda).xls
[doc]Prestavba futbalového štadióna FC DAC 1904 a výstavba futbalovej akadémie MFK Ružomberok.xls

VYÚČTOVANIE 2017 - MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

VYÚČTOVANIE 2017 - NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PROJEKTY FUTBALOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

VYÚČTOVANIE 2017 - ŠTADIÓN TRNAVA

Výročná správa SFZ za rok 2016

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet SFZ (schválený konferenciou 31.3.2017)

Rozpočet SFZ Marketing (schválený konferenciou 31.3.2017)

 

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet SFZ (schválený konferenciou 3.6.2016)

Rozpočet SFZ Marketing (schválený konferenciou 3.6.2016)

Výročná správa SFZ za rok 2015

Vyúčtovanie 2016 - Štadión Zvolen

Vyúčtovanie 2016 - Štadión Skalica

Vyúčtovanie 2016 - Štadión Dunajská Streda

Vyúčtovanie 2016 - Štadión Trnava

Vyúčtovanie dotácie 2016

Prečítané: 3x