Názov súťaže

Malý futbal mladších žiakov a žiačok ZŠ – Školský pohár SFZ 

image

Vyhlasovateľ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Spoluvyhlasovateľ a organizátor

Slovenský futbalový zväz 

image

Školská súťaž v malom futbale 10 členných družstiev chlapcov a 10 členných družstiev dievčat základných škôl (U13 - nar. 1.1.2004 a mladší). Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1.

Pozn.: V kategórii žiakov základných škôl môžu štartovať aj žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Hráči a hráčky musia spĺňať vekovú kategóriu uvedenú v propozíciách súťaže.  

Propozície súťaže