image

MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO

Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017-18 v príslušnom RFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA).

Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2017-18, budú zaradené v projekte až priamo do turnajov krajských kôl. Ostatné družstvá z 2. a 3. žiackych líg odohrajú turnaje - základné kolá vo svojich krajoch.

Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14. Kluby môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 28.8.2017 elektronicky (sken) na email: peterstefanak@gmail.com.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Propozície Mini Champions Liga Slovensko 2017
Pravidlá Mini Champions Liga Slovensko 2017
Záväzná prihláška na Mini Champions Liga Slovensko 2017

image

PROPOZÍCIE

1. ÚVOD
Tieto propozície sú doplnkom celého projektu futbalového turnaja mladších žiakov a žiačok Mini Champions Liga Slovensko 2017.

2. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA:
a) Vyhlasovateľ a organizátor: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava.
b) Termíny:   Prihlášky do: 28.8.2017 pre žiakov  a 15.9.2017 pre žiačky
Základné kolá: 4.9. – 28.9. 2017, Krajské kolá:  1.10. – 15.10.2017, Finále:  24. - 25.10. 2017 (utorok-streda), NTS Nemšová
c) Miesto turnajov: určené mini ihriská s umelou trávou.
d) Účastníci: Chlapci: veková kategória U12., Dievčatá: veková kategória U15.
e) Ceny – turnaje základné kolá: Víťazné družstvá v oboch kategóriách získajú 5 lôpt veľkosť č.4.
f) Informácie: organizačný výbor SFZ: Koordinátor grassroots futbalu SFZ    Vladimír Lupták     0902 937 002 

Regionálni tréneri mládeže SFZ:
BFZ:  Michal Kováč  (0902 937 031)
ZsFZ:   Jozef Jakuš  (0902 937 056)
SsFZ:  Peter Štefaňák (0902 937 058)    
VsFZ:  Peter Szénay (0902 937 057)

Krajskí grassroots koordinátori SFZ:
Bratislavský kraj:  Pavol Príkopa (0905 474 471)
Trnavský kraj: Akos Bugár (0903 151 690)
Nitriansky kraj: Štefan Labay  (0905 420 014)
Trenčiansky kraj: Dušan Raninec (0903 666 822)
Banskobystrický kraj: Patrik Palider (0903 254 268)
Žilinský kraj: Igor Bella (0905 412 378)
Košický kraj: Cyril Migaš (0905 756 296)
Prešovský kraj: Peter Vandraško (0908 995 807)

Dievčenská časť projektu:
Koordinátor ženského futbalu SFZ : Alexandra Bíróová (0911 014 588)

ŠPORTOVO - TECHNICKÉ  USTANOVENIA:
a) Štart hráčov a hráčok: Chlapci: žiaci U12 príslušného FK (nar. 1.1.2006 a mladší) na platné registračné preukazy. Dievčatá: žiačky U14 (nar. 1.1.2004 a mladšie). 
b) Podmienky: súpiska 14 hráčov/hráčok (číslo dresu, meno, dátum narodenia), tréner, asistent, vedúci družstva. Každý klub je povinný odovzdať pred 1.zápasom turnaja Základného kola,resp.  Krajského kola vyplnenú súpisku družstva hlavnému organizátorovi turnaja
c) Hracia plocha: mini-ihrisko s umelým povrchom a mantinelmi.
d) Hrací čas: 1 x 20 minút
e) Počet hráčov: 4+1, minimálny počet 3+1, striedanie hokejovým spôsobom. 
f) Hrací systém MCHL:

Základné kolá:
Chlapci: podľa počtu prihlásených družstiev v každom kraji skupiny po 4 – 6 družstiev, každý s každým, resp. dve skupiny po 3 družstvá. Turnaje ZK sa odohrajú v pracovných dňoch výlučne v popoludňajších hodinách.
Dievčatá: prihlásené družstvá hrajú v základných skupinách priamo o postup do finálového turnaja (počet základných kôl a počet postupujúcich zo základných kôl sa určí podľa počtu prihlásených družstiev)

Krajské kolá:
Chlapci: 4 - 6 družstiev, každý s každým, resp. dve skupiny po 3 družstvá, víťazi skupín zohrajú rozhodujúci zápas o postup do slovenského finále. Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM) sú zaradené v projekte priamo do turnajov krajských kôl.

Slovenské finále:
Chlapci: 8 účastníkov – víťazi krajských kôl budú vyžrebovaní do dvoch skupín, kde sa hrá systémom každý s každým. Družstvá, podľa umiestnenia v skupinách, zohrajú zápasy o konečné umiestnenie.
Dievčatá: 6 družstiev, ktoré budú vyžrebované do dvoch skupín, kde sa hrá systémom každý s každým. Družstvá, podľa umiestnenia v skupinách, zohrajú zápasy o konečné umiestnenie.

g) Rozhodcovia: Dvoch rozhodcov na turnaje základných a krajských kôl zabezpečí Regionálny futbalový zväz, na finálový turnaj deleguje Slovenský futbalový zväz.
h) Hodnotenie: Víťazstvo 3 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov

O konečnom poradí v skupine sa vždy rozhoduje podľa platných ustanovení Súťažného poriadku futbalu – väčší počet získaných bodov zo všetkých zápasov. Pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi ( pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí na
 turnajoch rozhoduje:
1. väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov
2. vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov
3. väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
4. vyšší gólový rozdiel zo všetkých zápasov
5. väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov
6. kopy zo značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia

V zápasoch o umiestnenie sa v prípade nerozhodného výsledku kopú kopy zo značky pokutového kopu v počte 5 alebo až do rozhodnutia, podľa Súťažného poriadku.
i) Pravidlá:     Platia pravidlá SFZ vydané pre Mini Champions Ligu Slovensko 2017
j) Riadenie turnaja: Organizačný výbor SFZ. Nepredpokladaná okolnosť, ktorá sa vyskytne a nie je upravená v týchto propozíciách, ako aj všetky námietky a závažné disciplinárne prípady budú prerokované Organizačným výborom za účasti zainteresovaných strán. Organizačný výbor rozhodne s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel futbalu a v duchu fair-play.  

4.        ORGANIZAČNÉ  POKYNY:
a) Záväzná prihláška: 
Kluby 2. a 3. ligy žiakov - BFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku  do 28.8.2017 elektronicky (sken) na email: michal.kovac@futbalsfz.sk
Kluby 2. a 3. ligy žiakov - ZsFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku  do 28.8.2017 elektronicky (sken) na email: jakus.jozef@gmail.com
Kluby 2. a 3. ligy žiakov - SsFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku  do 28.8.2017 elektronicky (sken) na email: peterstefanak@gmail.com
Kluby 2. a 3. ligy žiakov - VsFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku  do 28.8.2017 elektronicky (sken) na email: peter.szenay@futbalsfz.sk
Kluby so štatútom ÚTM a majú povinnosť poslať vyplnenú záväznú prihlášku RTM do 28.8. 2017.

b) Doprava: Na dopravu na základné a krajské kolá SFZ družstvám neprispieva.
c) Prezentácia: Na turnaje základných a krajských kôl musia družstvá prísť najneskôr 30 minút pred začiatkom turnaja
d) Občerstvenie: Všetky zúčastnené družstvá majú počas turnajov v základných a krajských kolách  zabezpečené občerstvenie – minerálky.
e) Zdravotník: Organizátor turnaja (poverený klub) zabezpečuje zdravotníka na základné, resp. krajské kolá (platí SFZ)
f) Šatne: Zabezpečí organizátor turnaja – poverený klub
g) Lopty:  Hrá sa s loptami veľkosti č. 4 - zabezpečí SFZ.
h) Výstroj: Dres, trenírky, štulpne, chrániče, kopačky lisované, turfy na umelú trávu. Každé družstvo si prinesie dve sady dresov odlišnej farby.
i) Výsledkový servis: Usporiadajúci klub (hlavný organizátor) je povinný do 48 hodín po odohraní turnaja ZK,resp. KK zaslať emailom príslušnému RTM výsledkový servis z turnaja základného, resp. krajského kola. (výsledky, konečnú tabuľku, súpisky družstiev)
j) Vyúčtovanie: Usporiadajúci klub je povinný najneskôr do 7 dní po odohraní turnaja poslať kompletné vyúčtovanie turnaja príslušnému RTM. (pre turnaje dievčat na Úsek mládeže SFZ – koordinátorke ženského futbalu – Alexandre Bíróovej).
 

image
GRASSROOTS – Víťazmi Mini Champions Liga Slovensko 2018 chlapci FC BANÍK Prievidza U12 a dievčatá Partizána Bardejov U14
PÚCHOV (SFZ) – V dňoch 23.-24. októbra vyvrcholil v Púchove finálový turnaj Mini Champions Liga Slovensko 2018 mladších žiakov do 12 rokov a žiačok d...
Pridané dňa26.10.2018Viac
Prihlášky do MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2018 kategória – mladší žiaci a žiačky
BRATISLAVA (SFZ) - Informácie pre kluby v súvislosti s prihláškami do turnaja Mini Champions Liga Slovensko 2018.
Pridané dňa21.08.2018Viac
Chlapci Jupie Podlavice a dievčatá bratislavského Slovana víťazmi turnaja Mini Champions Liga Slovensko 2017
NEMŠOVÁ (SFZ/PETER ZEMAN) - Na ihrisku v Nemšovej vyvrcholil finálovým turnajom 13. ročník Mini Champions Liga Slovensko 2017.
Pridané dňa25.10.2017Viac
Finále Mini Champions Liga Slovensko 2017
BRATISLAVA (SFZ) - V dňoch 24.-25. októbra vyvrcholí v Nemšovej finále 13. ročníka Mini Champions Ligy Slovensko 2017
Pridané dňa23.10.2017Viac