image

ISSF - Informačný systém slovenského futbalu

Informačné a prezentačné materiály

Registračné formuláre

Registračný formulár Individuálny člen SFZ

Registračný formulár Riadny alebo pridružený člen SFZ

Registračný formulár Klubový ISSF Manažér - Popis funkcie Klubový ISSF manažér

Registračný formulár Delegát stretnutia

Registračný formulár Delegát stretnutia a Pozorovateľ rozhodcu

Registračný formulár rozhodcu

Registračný formulár trénera

Registračný formulár štadiónu

Registračný formulár Prihláška do súťaže

Registračný formulár Prihláška k registrácii hráča

Registračný formulár - Žiadosť o transfer hráča - Slovensko

Registračný formulár - Žiadosť o transfer hráča - zahraničie

Technické informácie a podklady