Kontakty

Kontakty

Informatika Ján Letko Výkonný manažér projektu jan.letko@futbalsfz.sk
Informatika Peter Kačinec Senior support - Administrátor peter.kacinec@futbalsfz.sk
Informatika Vladimír Medveď ISSF Support, rozhodcovia vladimir.medved@futbalsfz.sk
Matrika SFZ Milan Sládkovič Vedúci - Matrika SFZ milan.sladkovic@futbalsfz.sk
Matrika SFZ Peter Holek Matrika SFZ peter.holek@futbalsfz.sk
Oddelenie riadenia súťaží František Ferenc Oddelenie riadenia súťaží frantisek.ferenc@futbalsfz.sk