Prednáška Petra Sepešiho na zimnom seminári delegátov

Prednáška Petra Sepešiho na zimnom seminári delegátov

Záznam online rozhovoru s Petrom Sepešim