Zápisnice Komory SFZ pre riešenie sporov

Rozhodnutia Komory SFZ pre riešenie sporov

2017

Rozhodnutie KS/65/2017

Rozhodnutie KS/64/2017

Rozhodnutie KS/63/2017

Rozhodnutie KS/62/2017

Rozhodnutie KS/61/2017

Rozhodnutie KS/60/2017

Rozhodnutie KS/59/2017

Rozhodnutie KS/58/2017

Rozhodnutie KS/57/2017

Rozhodnutie KS/56/2017

Rozhodnutie KS/55/2017

Rozhodnutie KS/54/2017

Rozhodnutie KS/53/2017

Rozhodnutie KS/52/2017

Rozhodnutie KS/51/2017

Rozhodnutie KS/50/2017

Rozhodnutie KS/48/2017

Rozhodnutie KS/47/2017

Rozhodnutie KS/46/2017

Rozhodnutie KS/45/2017

Rozhodnutie KS/44/2017

Rozhodnutie KS/43/2017

Rozhodnutie KS/40/2017

Rozhodnutie KS/38/2017

Rozhodnutie KS/37/2017

Rozhodnutie KS/36/2017

Rozhodnutie KS/35/2017

Rozhodnutie KS/34/2017

Rozhodnutie KS/33/2017

Rozhodnutie KS/32/2017

Rozhodnutie KS/31/2017

Rozhodnutie KS/30/2017

Rozhodnutie KS/29/2017

Rozhodnutie KS/28/2017

Rozhodnutie KS/27/2017

Rozhodnutie KS/26/2017

Rozhodnutie KS/25/2017

Rozhodnutie KS/24/2017

Rozhodnutie KS/22/2017

Rozhodnutie KS/21/2017

Rozhodnutie KS/20/2017

Rozhodnutie KS/19/2017

Rozhodnutie KS/18/2017

Rozhodnutie KS/17/2017

Rozhodnutie KS/16/2017

Rozhodnutie KS/15/2017

Rozhodnutie KS/14/2017

Rozhodnutie KS/13/2017

Rozhodnutie KS/12/2017

Rozhodnutie KS/11/2017

Rozhodnutie KS/10/2017

Rozhodnutie KS/9/2017

Rozhodnutie KS/8/2017

Rozhodnutie KS/7/2017

Rozhodnutie KS/6/2017

Rozhodnutie KS/5/2017

Rozhodnutie KS/4/2017

Rozhodnutie KS/3/2017

Rozhodnutie KS/2/2017

Rozhodnutie KS/1/2017

2016

Rozhodnutie KS/74/2016

Rozhodnutie KS/73/2016

Rozhodnutie KS/72/2016

Rozhodnutie KS/71/2016

Rozhodnutie KS/70/2016

Rozhodnutie KS/69/2016

Rozhodnutie KS/68/2016

Rozhodnutie KS/67/2016

Rozhodnutie KS/66/2016

Rozhodnutie KS/65/2016

Rozhodnutie KS/64/2016

Rozhodnutie KS/62/2016

Rozhodnutie KS/60/2016

Rozhodnutie KS/58/2016

Rozhodnutie KS/56/2016

Rozhodnutie KS/55/2016

Rozhodnutie KS/54/2016

Rozhodnutie KS/53/2016

Rozhodnutie KS/52/2016

Rozhodnutie KS/51/2016

Rozhodnutie KS/50/2016

Rozhodnutie KS/49/2016

Rozhodnutie KS/48/2016

Rozhodnutie KS/47/2016

Rozhodnutie KS/46/2016

Rozhodnutie KS/45/2016

Rozhodnutie KS/44/2016

Rozhodnutie KS/43/2016

Rozhodnutie KS/42/2016

Rozhodnutie KS/41/2016

Rozhodnutie KS/40/2016

Rozhodnutie KS/39/2016

Rozhodnutie KS/37/2016

Rozhodnutie KS/36/2016

Rozhodnutie KS/35/2016

Rozhodnutie KS/34/2016

Rozhodnutie KS/32/2016

Rozhodnutie KS/31/2016

Rozhodnutie KS/30/2016

Rozhodnutie KS/29/2016

Rozhodnutie KS/28/2016

Rozhodnutie KS/27/2016

Rozhodnutie KS/26/2016

Rozhodnutie KS/25/2016

Rozhodnutie KS/24/2016

Rozhodnutie KS/23/2016

Rozhodnutie KS/21/2016

Rozhodnutie KS/20/2016

Rozhodnutie KS/19/2016

Rozhodnutie KS/18/2016

Rozhodnutie KS/16/2016

Rozhodnutie KS/15/2016

Rozhodnutie KS/14/2016

Rozhodnutie KS/13/2016

Rozhodnutie KS/12/2016

Rozhodnutie KS/11/2016

Rozhodnutie KS/10/2016

Rozhodnutie KS/9/2016

Rozhodnutie KS/8/2016

Rozhodnutie KS/7/2016

Rozhodnutie KS/6/2016

Rozhodnutie KS/5/2016

Rozhodnutie KS/4/2016

Rozhodnutie KS/3/2016

Rozhodnutie KS/2/2016

Rozhodnutie KS/1/2016