Kandidáti

Kandidáti

Prezident SFZ

 • Ján Kováčik / navrhnutý Stredoslovenským futbalovým zväzom, Východoslovenským futbalovým zväzom /

Člen VV SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy

 • Karol Belaník / navrhnutý Stredoslovenským futbalovým zväzom /

Člen VV SFZ - viceprezident pre profesionálny futbal

 • Ivan Kozák / navrhnutý Úniou ligových klubov /

Člen VV SFZ - štyria členovia za amatérsky futbal

 • Jozef Paršo / navrhnutý Stredoslovenským futbalovým zväzom /
 • Richard Havrilla / navrhnutý Východoslovenským futbalovým zväzom /
 • Ladislav Gádoši / navrhnutý Západoslovenským futbalovým zväzom /
 • Juraj Jánošík / navrhnutý Bratislavským futbalovým zväzom /

Člen VV SFZ - traja členovia za profesionálny futbal

 • Tibor Végh / navrhnutý Úniou ligových klubov /
 • Petr Kašpar / navrhnutý Úniou ligových klubov /
 • Viliam Ondrejka / navrhnutý Úniou ligových klubov /

Člen VV SFZ - člen pre legislatívno-právne otázky

 • Peter Sepeši / navrhnutý Stredoslovenským futbalovým zväzom, Východoslovenským futbalovým zväzom /

Člen VV SFZ - zástupca za hráčov

 • Blažej Vaščák / navrhnutý 232 hráčmi registrovanými pod SFZ /

Člen VV SFZ - zástupca trénerov

 • Ladislav Borbély / navrhnutý Úniou futbalových trénerov Slovenska /
 • Dušan Radolský / navrhnutý Oblastným futbalovým zväzom Trnava, Jánom Kováčikom (ISSF: 0000001) /

Člen VV SFZ - zástupca rozhodcov

 • Marián Ružbarský / navrhnutý Východoslovenským futbalovým zväzom /

Predseda Disciplinárnej komisie SFZ

 • Miroslav Vlk / navrhnutý Jozefom Škríbom (ISSF: 1346495) /

Podpredseda Disciplinárnej komisie SFZ

 • Peter Mihál / navrhnutý Petrom Sepešim (ISSF: 1035235), Jánom Kováčikom (ISSF: 0000001) /

Predseda Odvolacej komisie SFZ

 • Milan Ľalík / navrhnutý Stredoslovenským futbalovým zväzom /

Podpredseda Odvolacej komisie SFZ

 • Ján Svák / navrhnutý Bratislavským futbalovým zväzom /

Člen dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ

 • Pavel Malovič / navrhnutý Bratislavským futbalovým zväzom /

Náhradník dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ

 • Lucia Knappková / navrhnutá Bratislavským futbalovým zväzom /

Predseda Prvostupňového orgánu licenčného konania

 • Juraj Obložinský / navrhnutý Jozefom Klimentom (ISSF: 1329788) /

Podpredseda Prvostupňového orgánu licenčného konania

 • Peter Michalík / navrhnutý Jurajom Obložinským (ISSF: 1329699) /

Predseda Odvolacieho orgánu licenčného konania

 • Peter Kohút / navrhnutý Stredoslovenským futbalovým zväzom /

Podpredseda Odvolacieho orgánu licenčného konania

 • Matúš Štulajter / navrhnutý Petrom Kohútom (ISSF: 1312073) /

Kontrolór SFZ

 • Ján Lipták / navrhnutý Jozefom Paršom (ISSF: 1329484), Richardom Havrillom (ISSF: 1022959) /

Náhradník kontrolóra SFZ

Do dátumu stanoveného Volebnou komisiou SFZ (28. januára 2018 do 23:59) nebol doručený žiadny návrh na funkciu "náhradník kontrolóra SFZ".

Člen Volebnej komisie SFZ za SsFZ

 • Michaela Potančoková / navrhnutá Stredoslovenským futbalovým zväzom /