Transparentné účty SFZ

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu

  • vyúčtovanie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu
[doc]Vyúčtovanie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu poskytnutých v roku 2018.pdf
[doc]Vyúčtovanie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu poskytnutých v roku 2017.pdf
[doc]Vyúčtovanie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu poskytnutých v roku 2016.pdf
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov na národné športové projekty
[doc]Vyúčtovanie finančných prostriedkov na národné športové projekty poskytnutých v roku 2019.xls
[doc]Vyúčtovanie finančných prostriedkov na národné športové projekty poskytnutých v roku 2018.xls
[doc]Vyúčtovanie finančných prostriedkov na národné športové projekty poskytnutých v roku 2017.xls
  • projekt výstavba a rekonštrukcia futbalových štadiónov
[doc]Prestavba futbalového štadióna FC DAC 1904 a výstavba futbalovej akadémie MFK Ružomberok.xls
[doc]Vyúčtovanie za rok 2018_štadión Trnava.xls
[doc]Vyúčtovanie za rok 2018_štadión Dunajská Streda.xls
[doc]Vyúčtovanie za rok 2017_štadión Trnava.xls
[doc]Vyúčtovanie za rok 2016_štadión Trnava.xls
[doc]Vyúčtovanie za rok 2016_štadión Zvolen.xls
[doc]Vyúčtovanie za rok 2016_štadión Skalica.xls
[doc]Vyúčtovanie za rok 2016_štadión Dunajská Streda.xls
  • projekt výstavby ihrísk s umelou trávou
[doc]Výstavba tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou.xls
  • projekt
[doc]Vysporiadanie majetkovo-právnych nárokov k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam priamo súvisiacim s budúcou rekonštrukciou štadióna Štiavničky v Banskej Bystrici.xls